Proč je důležité meditovat

04.04.2024

Meditace a meditační pobyty učí, jak správně dýchat, odpočívat a meditovat. Zahrnují dechová a meditační cvičení, automasáž, harmonizační techniky aj.

Meditační cvičení napomáhají zlepšit koncentraci, paměť, celkově omlazují tělo i ducha.

Specialitou aktivního meditačního cvičení je automasáž, která probouzí energii (qi nebo-li čchi) k lepšímu proudění v celém těle. Tím se docílí lepšího prokrvení tkání a zahřeje se celé tělo. K tomu používáme hluboký, dlouhý, ale nenásilný dech. Pohyby musí být uvolněné, měkké, pomalé a plynulé.

Jeden z nejsilnějších a nejúčinnějších způsobů práce s vnitřní energií nabízí statický čchi-kung Džan-džuan nebo-li meditace ve stoji zvaná "Stát jako strom". Speciální pozice těla, mimo jiné nabízí cestu ke zklidnění a dosažení duševní vyrovnanosti, uvolnění stresu a napětí. Džan-džuan aktivuje tělesnou čchi do harmonie s přírodními cykly, klade důraz na trpělivost a je zdrojem nové síly a energie.

Meditační cvičení přináší stav klidu mysli, tzn. ztišení našich myšlenek, které s realitou nemají nic společného. Často ubíhají do minulosti nebo budoucnosti, neustále těkají v hlavě, hodnotí, posuzují, kritizují, očekávají atd. Pomocí meditačních a koncentračních nebo dechových cvičení dokážeme mysl přimět ke klidu a tichu. Meditace umožňuje získat vnitřní pohodu, zefektivnit naše konání a mít větší radost ze života. Znatelně zvyšuje schopnost soustředění jak u dospělých, tak dětí.

Zcela zásadní význam v meditaci má její pravidelné praktikování. Pro každého je vhodný jiný způsob meditace a proto by měl každý, kdo chce začít meditovat, nalézt ten způsob meditace, který mu bude naprosto vyhovovat.

Můžeme zvolit meditaci klidovou, např. v sedě, v leže nebo naopak dynamickou, ve stoji. Meditací může být i tanec, zpěv manter (mocné zvuky, které vyvolávají vibrace a specifické reakce uvnitř lidského těla a mysli), chůze v přírodě, malování, zpěv, tanec atd.

Stav meditace je stav plné a vědomé pozornosti v bytí a přítomném okamžiku teď a tady. Je to rozdíl oproti stavu, který běžně žijeme, tedy stav nevědomí, nepozornosti a chaosu.